Telenoika Feedback Experience


Telenoika Feedback Experience - Directe audiovisual sobre els retorns i els errors que generen mescladores de vídeo i de so.


En aquest directe AV d'estètica abstracta es vol parlar tant dels processos de monitorització caòtica com de les millores humanes basades en l'intercanvi i la lliure circulació del coneixement.

La realimentació (en anglès, feedback) és un procés viu, de difícil control. Ens parla dels errors, dels cicles, dels retorns, dels inputs, dels outputs, de la vida que es genera en els senyals.

És una metàfora emprada habitualment per referir-se a processos intel·ligents en les màquines, l'anomenada intel·ligència artificial, si és que alguna vegada la intel·ligència pot ser artificiosa. La pregunta que suposa l'error i la resposta que genera la realimentació són processos molt propers a l'assaig / error de l'aprenentatge humà. Les màquines aprenen i contesten.

Es tracta d'una trobada de diversos creadors de la Comunitat Audiovisual de Telenoika

Link:
http://www.telenoika.net/projectes-comunitAV/telenoika-feedback-experience

Videos:


Facebook share
online portfolio