10888413300G3s5.jpg

 

Ha treballat com a docent amb adults i infants, així com en diversos àmbits (en escoles d'educació especial, escoles ordinàries i escoles d'educació lliure per una banda, i en la música i el so per una altra), havent participat en el SónarKids (edicions 2010 i 2011), al CaixaForums de Barcelona, Lleida i Girona (durant els anys 2011 i 2012), al Convent de Sant Agustí (des del 2012 a l'actualitat) i al Museu de la Música (del 2013 a l'actualitat). També ha participat durant tres anys (2011, 2012 i 2013) en xerrades sobre llicències i distribució de música en diverses Casa de la Música d'arreu de Catalunya (Manresa, Girona, Terrassa, L'Hospitalet de Llobregat, entre d'altres).

Sonar Kids 2010
Sonar Kids 2011
Convent Sant Agustí
Museu de la Música
Casa de la Música: 1  2  3

share
online portfolio